Duurzaam verdichten &
vergroenen van de stad

 
 
 
uitsnede visual erik geel pad v2 + bruine deuren.jpg
 
 

Uitdaging

Hoe kunnen we tegelijkertijd het woningtekort aanpakken, allerlei stedelijke milieuproblemen verminderen en de stad veel gaver maken? Met Dakdorpen! Het zit zo, het merendeel van de wereldbevolking woont in steden, in deze steden is het met het leefmilieu echter niet al te best gesteld. Door het weinige groen en de grote hoeveelheid verhard oppervlak ontstaan vele milieuproblemen. Voorbeelden zijn overstromende riolen bij regenval, opwarming van de stad bij zonneschijn en een onder druk staande ecologie. Dit alles gaat gepaard met onontkoombare luchtvervuiling en een gebrek aan plekken waar je buiten in de natuur kan zijn. Dit geldt ook voor Rotterdam, zoals te zien in de schematische afbeelding hieronder.

 

problemen+milieu+kaal.jpg

Oplossing

Een oplossing die in grote mate kan bijdragen is het grootschalig toepassen van groendaken in de stad. Dit zal de hoeveelheid groen drastisch doen toenemen en alle eerder genoemde problemen verminderen. Zo hebben we minder luchtvervuiling, is er meer waterberging en komt er meer flora en fauna. Ook is er dan meer plek voor sociale interactie in een natuurlijke omgeving. Deze daken zijn echter niet goedkoop, hoe goed de oplossing ook is, de aanleg verloopt tergend langzaam.

Het huidige beeld van het overgrote deel van het Rotterdamse daklandschap

Het huidige beeld van het overgrote deel van het Rotterdamse daklandschap

Dakakker, een mooi voorbeeld van een multifuctioneel groendak n Rotterdam (foto: Dakakker.nl)

Dakakker, een mooi voorbeeld van een multifuctioneel groendak n Rotterdam (foto: Dakakker.nl)

Daarom stellen wij Dakdorpen voor, die de businesscase van groendaken comleet omdraaien. In plaats van een groendak dat vooral geld kost en alleen goed is voor het milieu, levert een dakdorp zelf de investering op om het dak te vergroenen en creëert het ook nog eens fantastische woon- en verblijfsplekken. Op dit moment zijn we druk bezig om het Dakdorp idee te realiseren in Rotterdam. We zijn in gesprek met verschillende vastgoedeigenaren en gebruikers, de gemeente en kennispartners. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er veel meer groendaken komen dan er nu zijn en verdichten we tegelijkertijd de stad met spannende woonplekken!

 
 
 
 

Door het te doen
ontdekken hoe het moet

 
Mobielhuis_op_dak_ZOHO_009.jpg
 
 

Wat heb ik er als dakeigenaar aan?

Het is natuurlijk fantastisch om je stad een mooiere plek te maken, maar groendaken en dakdorpen bieden ook veel voordelen aan de eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Dakeigenaren kunnen we niet zomaar over één kam scheren, er zijn investeerders en VVE’s maar ook bedrijven met hun eigen pand. Wat ze gemeen hebben is dat zij allemaal hun dak moeten onderhouden en van tijd tot tijd renoveren. Natuurlijk kunnen ze ervoor kiezen om het oude bitumen te vervangen door een nieuw laag bitumen maar er is veel voor te zeggen om er meteen een groendak of nog beter, een dakdorp van te maken. Voor de eigenaren zelf draagt een groendak bij aan betere isolatie, met een lagere energierekening tot gevolg. Ook zorgen groendaken voor een langere levensduur van de dakbedekking en een hogere vastgoedwaarde. Een Dakdorp maakt van dit alles ook nog eens een bron van inkomsten door de verhuur van het dak voor verschillende verblijfsfuncties.

Naast de eigenaren zijn er ook nog de gebruikers van een pand die baat hebben bij een vergoening en gebruik van het dak. Ten eerste blijven door een groendak de kantoren onder het dak een stuk koeler in de zomer (wel 5 tot 8 graden). Daarnaast kunnen ze door de ontsluiting en versteviging, die wordt aangelegd met het Dakdorp, gebruik maken van de groene plek in hun pauze of wellicht zelfs een overlegruimte op het dak rijgen voor extra inspiratie en om indruk te maken op klanten. Voor zowel de gebruikers als de eigenaar geld tevens dat een Dakdorp bij draagt aan de MVO-doelstellingen en een groen en duurzaam imago.

 
 
 
Dakdorp+kantoor+eigenaar+voordelen+v3.jpg
 
 
 

Huidige status

In 2017 hebben we samen met de Rotterdamse Daken Dagen en Noortje en Jan Willem van de Tiny House Academy een eerste impressie laten zien van hoe het is om op een dak te wonen. We plaatsten een tiny house op het dak van het Gele Gebouw aan de Zomerhofstraat, zoals te zien in de afbeelding hierboven. In 2018 begon ons teamlid Renee Rooijmans, een stadsantropologe en dakpionier, een jaar op het dak van de Hofbogen te wonen. En inmiddels in 2019, zijn we bezig met een onderzoeksproject naar onder andere de technische, financiële, juridische en ecologische aspecten van dakdorpen. Dit doen we met een ‘proefdak’, namelijk het dak van de Kroon, samen met partners zoals de Dakdokters, de Fleur Groenendijk Foundation en wederom de Dakendagen. Op het dak van de Kroon willen we langzaam een test-dakdorp laten verrijzen om kennis op te doen over hoe we nog veel meer daken kunnen gaan bewonen. Je kan onze voortgang volgen via onze blog en via instagram!

 
 
 

heb je een dak of wil je partner worden?

Bouw mee!

 
WhatsApp Image 2019-06-02 at 22.24.55 (1).jpeg